قله بُل (bul) بلندترین قله کوهستان سفید از منطقه زاگرس مرکزی و بلندترین کوه استان فارس است که در بخش مرکزی شهرستان اقلید واقع شده‌است. مسیرهای صعود رایج آن جبهه غربیاست که در ارتفاع 3550 متری آن جانپناه وجود دارد. 

موقعیت جغرافیایی

کوهستان سفید در شهرستان اقلید استان فارس است و از 30 کیلومتری شمال غربی اقلید شروع می‌شود و به صورت قوسی رو به سوی جنوب اقلید ادامه پیدا می‌کند و سپس به سوی شمال منحرف می‌شود و در شرق اقلید پایان می‌یابد. این کوهستان از قله‌های بلندی مانند انگه دونی، تنگ گورک، خرن کوه، بل، یال خری، علی آباد، درغوک و سمله کوه تشکیل شده‌است که بلندترین آن‌ها قله بل است.

قله سنگلاخی بل در 14 کیلومتری جنوب شهر اقلید و 16 کیلومتری شمال شرق خنجشت قرار گرفته است. این قله از سمت غرب به روستاهای نظام آباد، علی آباد و مزرعه حیاتی، از شرق به باغ ضرغامی و راه آهن سراسری اصفهان-شیراز و از جنوب به خنجشت و مشکان و از شمال به اقلید محدود می‌شود.

از قله بل در جهت‌های اصلی جنوب، غرب، شرق و شمال چهار یال به دامنه‌های سرازیر می‌شود که یال شرقی به منطقه باغ ضرغامی و یال غربی به جانپناه منتهی می‌شود و در سمت جنوب قله دره قبله و در سمت شمال آن دره زمستانه قرار دارد. در سمت شمال غرب قله بل، قله‌های تیر و زانوگاه هستند.

جانپناه و پناهگاه

در جبهه غربی قله بل و در ارتفاع حدود 3550 متری و بر سر گردنه کوتاهی جانپناه بزرگی ساخته شده‌است که به دلیل استاندارد نبودن و عدم رسیدگی، غیر قابل استفاده و تقریبا مخروبه است. این جانپناه در مسیر صعود از جبهه غربی (اقلید) می‌باشد و از جانپناه تا قله حدود 1.5 کیلومتر راه می‌باشد.

وضعیت آب

در مسیر غربی صعود به قله از ابتدای دره لایشکفت تا جانپناه چند چشمه وجود دارد.

توضیحات بیشتر

رودخانه‌‌های چندی که اغلب خشکرودی بیش نیستند از کوهستان سفید سرچشمه می‌گیرند که مهمترین آن‌ها کال مشگان نام دارد و همچنین در دامنه‌های این کوهستان چشمه‌های متعددی است که غالبا در بهار آب دار هستند و در تابستان می‌خشکند.

منابع

داود محمدی فر. اطلس کوه ها و غارهای ایران. تهران: سبزان، 1391.

عباس جعفری. گیتاشناسی ایران جلد اول، کوه ها و کوه نامه ایران. تهران: گیتاشناسی، 1384.

علی مقیم. کوهنوردی در ایران. تهران: روزنه، 1385.

فریدون اسماعیل زاده. راهنمای صعود به قله های بلند ایران. الکترونیکی.


قله بل

قله بل

قله بل

قله بل

قله بل

قله بل

جانپناه بل

جانپناه بل

جانپناه بل

جانپناه بل

تابلو بل

تابلو بل

شما