قله شاهانکوه (Shahankuh) بلندترین قله در کوهستان شاهانکوه است که در منطقه کوهستانی زاگرس مرکزی قرار گرفته است. این قله در جنوب غربی شهرستان فریدون شهر و در بخش مرکزی، دهستان پیشکوه موگویی در استان اصفهان قرار گرفته و مرتفع‌ترین نقطه استان هم محسوب می‌شود.

موقعیت جغرافیایی

کوهستان شاهانکوه رشته‌ایی است در زاگرس مرکزی و هم آهنگ با جهت کلی آن از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده‌است. عرض متوسط این کوهستان حدود 10 کیلومتری و طولی معادل 40 کیلومتر دارد. شاهانکوه مرتفع‌ترین نقطه آن است و کوه‌های دیگر این رشته عبارتند از مارک، لاشوم، دره غول، چال روغن و دری. این رشته از شرق به برد آسیاب و سرداب، از شمال به ددریگان و از غرب به پشندگان محدود می‌شود.

مسیرهای صعود

به صورت کلی شاهانکوه از سه جبهه شمالی، شمالی شرقی و شرقی صعود می‌شود.

  • مسیر شرقی مسیر تابستانی رایج است که از روستای سرداب بالا آغاز می‌شود و با پیمایش تنگه عرب تا انتها به دوراهی شاهانکوه، چال روغن می‌رسد که با پیمایش مسیر شمالی و عبور از دهلیز جنوبی به سوی قله شاهانکوه منتهی می‌شود.
  • مسیر شمالی از روستای شاهان در شمال قله آغاز می‌شود.
  • مسیر شمال شرقی از روستای سرداب بالا آغاز می‌شود و با پیمایش دره شمال شرقی به قله شاهانکوه منتهی می‌شود.

توضیحات بیشتر

رودخانه خدنگستان، آب ترزه، آب سه پستان، آب میدانک و رود سرداب از رشته شاهانکوه سرچشمه می‌گیرند و دامنه‌های شرقی و شمال شرقی این کوهستان به دره رودخانه چشمه لنگان منتهی می‌شود.

منابع

داود محمدی فر. اطلس کوه ها و غارهای ایران. تهران: سبزان، 1391.

عباس جعفری. گیتاشناسی ایران جلد اول، کوه ها و کوه نامه ایران. تهران: گیتاشناسی، 1384.

علی مقیم. کوهنوردی در ایران. تهران: روزنه، 1385.

فریدون اسماعیل زاده. راهنمای صعود به قله های بلند ایران. الکترونیکی.


قله شاهانکوه

قله شاهانکوه

قله شاهانکوه

قله شاهانکوه

قله شاهانکوه

قله شاهانکوه

شما