آبشار آدران (Adran) در نزدیکی روستای ارنگه در استان البرز قرار گرفته است.

موقعیت جغرافیایی

آبشار آدران در استان البرز و در محور کرج چالوس قبل از سد امیر کبیر قرار گرفته است. این آبشار در حاشیه شرقی جاده و پس از روستای خوشبختی و در مسیر روستای ارنگه است.

مسیرهای دسترسی

برای ورود به مسیر آبشار می توانید وسیله خود را روبروی رستوران هفت چشمه پارک کنید و یا  پس از کیوسک حلال احمر و امداد خودرو سایپا آدران با دیدن تابلوی ارنگه به سمت راست بپیچید و وارد آن جاده بشوید و پس از پیمودن راهی کوتاه وسیله خود را در نزدیکی ویلایی که در ابتدای جاده قرار دارد پارک کنید و از همانجا پیاده روی را آغاز کنید. این آبشار در بالا دست رودخانه خروشان ارنگه جاده چالوس واقع شده است. مسیر دسترسی به آبشار از کنار رودخانه میگذرد و در بعضی قسمتها بسیار تنگ و باریک میگردد که لازم است از میان شکاف سنگ ها و صخره ها عبور کرد که  در فصول بارش مناسب نیست.

ارتفاع و ابعاد آبشار

این آبشار در ارتفاع 1680 متری از سطح دریا قرار گرفته است و ارتفاع آن در حدود 90 متر است که در دایره آبشارهای بزرگ ایران قرار میگیرد.


آدران

آدران

آدران

آدران

آدران

آدران

آدران

آدران

شما