آبشار لوه (Loveh) در استان گلستان و نزدیکی گالیکش قرار گرفته‌است

موقعیت جغرافیایی

آبشار لوه حدودا در ۲۰ کیلومتری گالیکش و در ۵ کیلومتری جاده اصلی گلستان - مشهد و در کنار روستایی به همین نام در جنگلی انبوه با درختان پهن برگ قرار دارد.

طول و ابعاد آبشار

آبشار لوه در ارتفاع 460 از سطح دریا قرار گرفته‌است و حدود 75 متر ارتفاع دارد. 


لوه

لوه

لوه

لوه

لوه

لوه

لوه

لوه

شما