«ماجراجویان ایران» یکی از مجریان تورهای طبیعت گردی است که به همت امیر جمال و احمد جمال در سال 1395 تاسیس شده است. امیر و احمد جمال سال هاست که در حوزه کوهنوردی و طبیعت گردی فعالیت دارند و صعود به دماوند و کازبکی، مربی گری کمک های اولیه و ... را در کارنامه خود دارند.

این گروه برنامه ها متنوعی را در حوزه های كوهنوردي, غارنوردي, سنگنوردي, دره نوردي و طبيعت گردي به محوریت آموزش، قیمت پایین (ارزان بودن تورها) و ماجراجویی از تهران و شهرهای استان مرکزی برگزار میکند.