خرداد 96

مورچه دشمن ابزار سنگنوردی شناخته شد. مورچه ها با ترشح اسید فورمیک روی اسلینگ سنگنوردی، میزان تحمل بار اسلینگ ها را 50 درصد کاهش می دهند. شاید این مطلب عجیب باشد، ولی واقعیتی است که می تواند باعث نابودی ابزار سنگنوردی شود. در این رابطه توجه شما را به تحقیقی که کمیته فنی اتحادیه کوهنوردی انگلستان انجام داده است جلب می کنیم. نخستین بار اخباری در این رابطه از آلپ فرانسه مخابره شد. جایی که در مورد فاکتورهای سقوط کوهنوردان تحقیق می‌شد. نتایج آزمایش ها حاکی از این بود که میزان تحمل وزن تسمه اسلینگ ها بر اثر ترشح اسید فورمیک کاهش یافته است. اسید فورمیک توسط فرایند های مختلف قابل تولید است. اما اینکه دقیقا چه فرایند و کدام راه تولید اسید فورمیک به ابزار سنگنوردی نزدیک تر است جای سوال بود. گزینه های مختلف بررسی شدند؛ در نهایت به این نتیجه رسیدند که ترشح این اسید ممکن است از سوی مورچه ها صورت گرفته باشد.

در تابستان ها در مناطق مختلف سنگنوردی مورچه ها به وفور یافت می شوند. در زمستان نیز به محیط های سربسته و انبارهایی که ما ابزار خود را در آنها نگهداری می‌کنیم وارد می‌شوند! کمیته فنی اتحادیه کوهنوردی انگلستان ابتدا تصمیم گرفت میزان تاثیر اسی فرمیک را بر روی نایلون اسلینگها بررسی کند. آن ها به موضوع عجیبی برخوردن و آن کاهش 50 درصدی قدرت اسلینگها در مواجهه با این اسید بود. اما چگونه می توان از چنین رخدادی در آینده جلوگیری کرد؟ واضح است که قدرت ابزار سنگنوردی دارای مواد در مواجهه با مواد شیمیایی کم می شود و سنگنوردان نمی توانند بدون انجام آزمایش های پیچیده و خاص در محیط های آزمایشگاهی این آسیب ها را تشخیص دهند. پس توصیه می شود ضمن دور نگه داشتن لوازم و ابزار سنگنوردی از فرایندهای شیمیایی که ترشح اسیدفورمیک توسط مورچه ها بخش کوچکی از آن است, در صورت مشاهده هر گونه پوسیدگی و یا آسیبی اقدام به تعویض لوازم خود کنند.

منبع: کوه قاف