قله مورگل (Moorgol) یکی از قله های بلند منطقه دنا (دینار) است که در مرز استان اصفهان و کهکیلویه و بویر‌احمد و در منطقه کوهستانی زاگرس مرکزی واقع شده‌است. مسیر رایج صعود به این قله جبهه شمالی است که از روستای خفر آغار می‌شود و از جانپناه قاش مستان می‌گذرد.


موقعیت جغرافیایی

دنا خط الراسی در منطقه کوهستانی زاگرس است که از شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده‌است و حد فاصل استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان و فارس است. طول این رشته‌کوه درحدود 50 کیلومتر و بیش از 40 قله بالای 4000 متر دارد . این قله‌ها در بخش جنوب شرقی آن و مشرف بر شهر یاسوج با قله پازن پیر شروع شده و در انتهای شمال غربی آن به قله کل شور می‌رسد.

مورگل از جمله قله های شمالی خط الراس دنا است که دقیقا شمال غرب قله قاش مستان است. این قله از طرف شمال غرب (در راستای کشیدگی اصلی رشته دنا) به قله کل قدویس و از طرف جنوب شرق به قاش مستان، قزل قله، حوض دال، سیچانی، برد آتش و گردنه بیژن متصل است.


جانپناه و پناهگاه

جانپناه قاش مستان از نمونه جانپناه‌های فلزی رایج در کوهستان‌های ایران است که در فاصله 3 تا 4 ساعتی روستای خفر و ارتفاع حدود 3000 متری ساخته شده‌است. ظرفیت آن حدود 20 نفر است و در کنار آن فضا برای چادر وجود دارد.


مسیرهای صعود

به صورت کلی برای رسیدن به قله مورگل دو مسیر وجود دارد:

مسیر شمالی که مسیر رایج و اصلی صعود به این قله است. این مسیر از روستای خفر (عروس دنا) آغاز می‌شود و با عبور از جانپناه قاش مستان به تنگه کیخسرو و خط الراس و در نهایت قله می‌رسد.

مسیر جنوب شرقی که به معنای پیمایش خط الراس دنا برای رسیدن به مورگل است. این مسیر میتواند از گردنه بیژن و یا روستای سی سخت آغاز شود


صعود زمستانی و بهترین زمان صعود

بهترین زمان صعود، اواخر تابستان است که برف منطقه به کمترین میزان خود رسیده باشد. خط الرأس دنا به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای که کیلومترها اطراف آن خالی از هر گونه ارتفاعی است شدیداً در معرض وزش بادهای غربی است. وزش این بادها به خصوص در فصل زمستان تشدید می شود. به علت حجم برف زیاد و مرتفع بودن منطقه، صعود زمستانی این کوه از جمله صعود‌های ارزشمند به حساب می‌آید.


دید از قله

در صورت صاف بودن هوا از روی قله مورگل دیگر قله‌های منطقه دنا مانند قاش مستان، قبله، قزل‌قله و حوض دال دیده می‌شود همچنین کوهستان زردکوه در شمال غرب قله قابل رویت است.


شما