آبشار زرلیمه (Zard-e-limeh) درحاشیه رود بازفت در استان چهارمحال و بختیاری، منطقه دیناران شهرستان اردل قرار گرفته است

مسیرهای دسترسی

برای دسترسی به آبشار از شهرکرد به سمت دیناران حرکت کنید. پس از عبور از روستاهای کاج، کریم آباد، رستم آباد، دو راهی عباس‌آباد- دشتک را به سمت عباس آباد در پیش بگیرید. پس از عبور از روستاهای عباس آباد، گرد پینه، روپینه، چشمه سلیمان، لاخشک، به روستای لشتر  گروئی خواهید رسید که در آنجا کوه میلی در سمت راست نمایان است. از این نقطه دسترسی به آنتن موبایل قطع و جاده شوسه می شود. در ادامه مسیر  به گردنه ریسور می رسید. پس از عبور از این منطقه به یک سه راهی میرسید. مسیر فرعی دوم سمت راست را انتخاب کنید. این مسیر به یک رودخانه کوچک و یک تعاونی روستایی که پایان مسیر ماشین رو است منتهی میگردد. با عبور از عرض رودخانه و ادامه مسیر پاکوب بعد از 2 ساعت کوهپیمایی به آبشار زرد لیمه خواهید رسید.

ارتفاع و ابعاد آبشار

زردلیمه در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا قرار دارد و عرض تاجی حدود 65 متر و ارتفاع آن حدود 40 متر می‌باشد

توضیحات بیشتر

نوع پوشش گیاهی منطقه عمدتا جنگلی و از نوع بلوط و بادام است و نوع پوشش مرتعی علاوه بر گندم و جو دیم بومیان، گون و سایر گیاهان می‌باشد. در کنار زیبایی‌ های این منطقه وجود عواملی همچون سختی دسترسی و کمبود آب در مسیر خصوصا در سالهایی که بارندگی به حد کافی نباشد،  از دشواری‌ های بازدید از این منطقه است.


زردلیمه

زردلیمه

زردلیمه

زردلیمه

زردلیمه

زردلیمه

زردلیمه

زردلیمه

شما