آبشار آتشگاه (Atashgah) در استان چهارمحال و بختیاری، در شهرستان لردگان و در حاشیه رودخانه خرسان قرار گرفته است.

موقعیت جغرافیایی

آبشار آتشگاه حدود 40 کیلومتری شهر لردگان و ۱۹۰ کیلومتری شهرکرد و 20 کیلومتری روستای سردشت قرار دارد. این آبشار در دره‌ایی زیبا و سرسبز که به رودخانه خرسام منتهی می‌شود قرار دارد. در این دره 7 آبشار وجود دارد که همگی این مجموعه آبشارها به آتشگاه معروف است.

طول و ابعاد آبشار

آتشگاه در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا قرار گرفته‌است و ارتفاع بلندترین آبشار آن بیش از 20 متر است. 


آتشگاه

آتشگاه

آتشگاه

آتشگاه

آتشگاه

آتشگاه

آتشگاه

آتشگاه

شما