آبشار لاتون (Latoon) را بسیاری بلندترین آبشار ایران می‌دانند. این آبشار حدود 100 متری در استان گیلان، شهرستان آستارا و در نزدیکی روستای کوته کومه قرار گرفته‌است.

مسیرهای دسترسی

برای رسیدن به لاتون می‌بایست از لوندیل به روستای کوته کومه رفت. فاصله از کوته کومه تا آبشار حدود ۶ کیلومتر است که در مدت طی این مسافت ۳/۵ ساعتی در حدود ۷۵۰ متر ارتفاع زیاد می‌شود.

طول و ابعاد آبشار

آبشار لاتون حدود 105 متر ارتفاع دارد و در ارتفاع 800 متری از طیح دریاهای آزاد قرار گرفته‌است.

منابع تامین آب

آبشار لاتون از دامنه‌های شرقی کوه اسپیناس سرچشمه می‌گیرد و آب آن در ادامه به رودخانه لوندویل سرازیر می‌شود و در نهایت به دریای خزر می‌پیوندد.

توضیحات بیشتر

در منطقه آبشار لاتون علاوه بر آبشار اصلی، آبشاری دیگر هم در ۱۰ متری آن قرار دارد که حدود ۶۵ متر ارتفاع دارد و سرریز آب آن نسبت به آبشار اصلی بیشتر و پر عرض تر است. در بالا دست آبشار اصلی و بزرگ لاتون هم، سه حوض بزرگ طبیعی با سه آبشار ۱۰ متری وجود دارد.


لاتون

لاتون

لاتون

لاتون

لاتون

لاتون

شما