دوست عزیز سلام،

 به جمع طبیعتی ها خوش آمدید؛

همه ما دانش آموختگان موسسه طبیعت طی این 15 سال با سعی، پیگیری و تلاش بسیار، خواسته ایم و می خواهیم که از همه ظرفیت های طبیعت و فرهنگ غنی " ایران که جهانیست در یک مرز" حفاظت کنیم. بی شک حضور شما که عضوی از طبیعت هستید و یا تصمیم گرفته اید که افتخار همراهی خود را در این خانواده نصیبمان کنید کمک بزرگی است برای حفظ این دُرّ گرانبها. جمعی که امروز همراهش شده اید، موسسه ای که امروز برگزیده اید و صفتی که از امروز به بعد با آن نامیده می شوید دستمایه تلاش دوستانیست که قبل از شما طبیعتی شده اند و شما هم ادامه همان مسیر را طی خواهید نمود. حال می توانید به خود ببالید که عضوی از خانواده هزار نفری طبیعتید .

در ادامه جهت آشنایی بیشتر شما، پیشینه و بخشی از افتخارات موسسه طبیعت ارائه شده است تا طبیعتی شدن را افتخاری برای خود بدانید و آگاه باشید که تمامی این موارد مدیون تلاش تک تک افرادی است که عضوی از خانواده طبیعتند ؛

1-      همکاری گسترده با بخش کمکهای کوچک ملل متحد ( UNDP,GEF/SGP )