زمان: 6/16 تا 1396/6/17
هزینه: 358000 تومان
ظرفیت: 15 نفر
223
با جاذبه های این برنامه بیشتر آشنا شوید
قله دماوند
دماوند
قله تخت سلیمان
تخت سلیمان
قله کرکس
کرکس

این برنامه برای صعود به قله دماوند از جبهه جنوبی است

جاذبه ها:

آبشار و دریاچه


زمان بندی:

صبح زود راه میفتیم


مسیر:


خدمات:

نهار و مکان و وسیله نقلیه با ما


تجهیزات مورد نیاز :

کفش و کوله


توضیحات بیشتر:

دماوند این دیو سپید پای در بند این گنبد گیتی، برای ما ایرانیان فقط یک کوه نیست. نماد مقاومت و آزادی خواهی ما ایرانیان در طول تاریخ بوده است.