نحوه  انتخاب و تنظیم کوله
نحوه انتخاب و تنظیم کوله
ساختار کوله کوهنوردی
ساختار کوله کوهنوردی
سطوح آشنایی با طبیعت
سطوح آشنایی با طبیعت
دلایل ریزش بهمن
دلایل ریزش بهمن
آناتومی کوله به دوش
آناتومی کوله به دوش
تخمین زمان تا تاریکی هوا
تخمین زمان تا تاریکی هوا
آتش در محل شبمانی
آتش در محل شبمانی
برپا کردن چادر
برپا کردن چادر