23 خرداد96.

رضا شهلایی کوهنوردی برای تمام فصول. رضا شهلایی را می توان یکی از بی ادعا ترین و بی سر و صدا ترین هیمالیانوردان ایران به شمار آورد. شهلایی کوهنوردی است که با صعودهای موفق بر روی آناپورنا، کانچن چونگا، K2 و نانگاپاربات گویا قصد دارد 8000 متری ها را از آخر به اول یعنی از دشوار به آسان صعود کند و تابحال در این کار موفق بوده است. چیزی که عملکرد شخصی او در ذهن متبادر می کند «صعود بدون ادعا» است که البته با انفعال اجتماعی که بسیاری از هیمالیانوردان ما را در بر گرفته و آنان را از بطن جامعه کوهنوردی یعنی باشگاه ها و گروه ها دور ساخته، متفاوت است. اگر از دیدگاه نه چندان منصفانه ای که صعود 8000 متری ها از مسیر نرمال و با استفاده از اکسیژن مصنوعی را کاری راحت و عادی در کوهنوردی می داند که هر ساله صدها نفر آن را تکرار می کنند بگذریم، هنوز قللی مانند K2، نانگاپاربات و آناپورنا از صعودهای ارزشمند دنیای کوهنوردی محسوب می شوند. نکته ی ارزشمند شهلایی این است که حداقل خود او، نه خود را ابرمرد و نه سوپرمن جلوه می دهد. چیزی که در هیمالیانوردان ما به ندرت می توان یافت.

منبع: کانال تلگرامی کوه گرام