19خرداد 96

صبح ۱۹ خرداد ماه در ارتفاعات کوه بابەسەن نقده یک کوهنورد به نام "جواد حسنی" در حین صعود این کوه از سمت سوزنی ها، سقوط کرد و یک دست و یک پایش دچار شکستگی شد.

منبع: انجمن پزشکی کوهستان ایران