زاغ بور (زاغ کویری) با نام علمیPodoces pleskei و نام انگلیسی Pleske's Ground-Jay یا  Persian Ground- jay تنها پرنده اندمیک ایران است. این گونه پرنده از خانواده کلاغ هاست و میتوان آن را تنها در مرزهای جغرافیایی ایران مشاهده کرد. زاغ بور را در تمام مناطق بیابانی و نیمه بیابانی فلات مرکزی ایران خصوصا در مکان‌هایی که گیاه قیچ وجود داشته باشد، میتوان یافت.

زاغ بور 24 سانتی متر طول دارد و رنگ بدن آن نخودی-قهوه ایی و بال ها و دم تیره هستند. لبه بال خط سفید دارد. همچنین لکه سیاهی در سینه بالغ آن ها مشاهده میشود و منقارش تیره و باریک و کمی خمیده به سمت پایین است. پاهای آن بلند و سیاه‌است و برای دویدن در بیابان تکامل یافته‌است .این پرنده از دور کمی شبیه به هدهد است.

این پرنده در وقت خطر روی زمین و لابه لای بوته ها میدود و لانه خود را بر روی درختچه ها میسازد. جوجه زاغ بور زمانی که احساس خطر کند در لانه بی حرکت میماند و یا اگر از آشیانه خارج شده باشد، خود را در میان بوته ها مخفی میکند. زاغ بور قبل از ورود به آشیانه خوب اطراف را زیر نظر میگیرد تا با ورودش به آشیانه جوجه ها به خطر نیافتند. همچنین معمولا پدر و مادر توجه دشمنان را به خود جلب میکنند تا خطری جوجه ها را تهدید نکند.

 

منبع

پرنده نگری، پرویز بختیاری، انتشارات مهکامه 1395

راهنمای میدانی پرندگان ایران، فرید مبصر، 1395