پلیکان خاکستری (پلیکان پاخاسکتری یا مرغ سقای پاخاکستری یا مرغ سقای کاکُلی) با نام علمی Pelecanus crispus و نام انگلیسی Dalmatian Pelican، به لحاظ طول دو سر بال بزرگترین پرنده ایران است. این پرنده که از راسته پلیکان شکلان و از خانواده پلیکانان است، طول بالی معادل تا 320 سانتی متر دارد و از جمله پرندگان آبزی است. این پرنده شناگر ماهری است و سر و گردن بزرگی دارد و کیسه ای بزرگ زیر منقارش جا گرفته است. چهار انگشت جلو پاها پره دار هستند و نر و ماده آن ها همشکل هستند.

پلیکان پاخاکستری در ایران در معرض انقراض است و تنها در مناطق جنوب غربی ایران دیده می‌شود. صدای این پرنده شبیه پلیکان سفید و به صورت «هیس – هیس» یا پارس کردن شنیده می شود. پرواز با صلابت و دیدنی و خطی و منظمی دارند که با بال زدن متناوب و بال باز روی همراه است. تفاوت پلیکان سفید و پاخاکستری علاوه بر رنگ پا، پوسته زیر منقار است که در فصل زادآوری در پلیکان خاکستری به رنگ نارنجی و در پلیکان سفید زرد میشود. همچنین پلیکان سفید قسمت لخت مایل به صورتی رنگی دور چشمش دارد که پلیکان خاکستری ندارد.

منبع

پرنده نگری، پرویز بختیاری، انتشارات مهکامه 1395

راهنمای میدانی پرندگان ایران، فرید مبصر، 1395

کویرها و بیابان های ایران