حواصیل غول (حواصیل بزرگ) با نام علمی Ardea goliath و نام انگلیسیGoliath Heron،  بزرگترین پرنده ایران به لحاظ طول بدن است. این پرنده که از خانواده حواصیل هاست، بومی ایران بوده و میتوان آن را در جنوب و جنوب شرق ایران مخصوصا در جنگل های حرا یافت. طول بدن این پرنده 145 سانتی متر است.

حواصیل غول صورت بدون خط و خطوطی و منقار بسیار بزرگی دارد. این پرنده تا حدی شبیه حواصیل ارغوانی است. نر و ماده حواصیل غول دقیقا هم شکل هستند.

سر، حاشیه ی گردن و پهلوها قرمز بلوطی و بالای سرش کمی تیره تر است. منقار بزرگ و سنگین و به رنگ خاکستری مایل به سبز است. چانه و اندکی از زیر گلو سفید، و گردنش دارای خطوط عمودی راه راه سیاه با زمینه ی سفید است. روی بدن آن خاکستری تیره ی مایل به آبی و زیر بدن بلوطی مایل به خرمایی و پاهایش تیره رنگ است. پروازش مشخص و سنگین همراه با بال زدن های آرام است و عمدتا از ماهی و قورباغه و برخی از حیوانات آبزی تغذیه می کند و رفتاری شبیه حواصیل خاکستری دارد.

 

منبع

پرنده نگری، پرویز بختیاری، انتشارات مهکامه 1395