سسک تاج طلایی یا "کاکل زری" با نام علمی Regulus regulus و نام انگلیسیGoldcrest ، به لحاظ طول بدن کوچکترین پرنده ایران و خاورمیانه است. این پرنده که از راسته گنجشک سانان است، در ایران زادآوری ندارد و تنها در پاییز و زمستان به ایران مهاجرت می کند. خوشبختانه همه ساله در نیمه شمالی کشور شانس رکورد آن وجود دارد. طول بدن این پرنده پر جنب و جوش 8.5 سانتی متر است.

تولید مثل سسک تاج طلایی در میان جنگلهای سوزنی برگ است. تاج طلایی دم کوتاه، نوک نازک و کوچک و چشم مشکی دارد. تارک سرش از فاصله دور زرد نشان می‌دهد. تارک در ماده ها زرد و در نرها سرخ رنگ است. نقشه پراکندگی این پرنده در ایران به صورت زیر است:

منبع

پرنده نگری، پرویز بختیاری، انتشارات مهکامه 1395

راهنمای میدانی پرندگان ایران، فرید مبصر، 1395

دانشنامه پرندگان ایران

کویرها و بیابان های ایران