دینار یا دنا کوهستانی است به وسعت 2200 کیلومتر مربع که در بخش مرکزی رشته‌کوه زاگرس و هماهنگ با جهت‌گیری شمال غربی به جنوب شرقی آن واقع شده‌است. این کوهستان مرتفع‌ترین بخش زاگرس می‌باشد و همانطور که در نقشه رو به رو نمایش داده شده‌است، دامنه‌های جنوبی و جنوب غربی این کوهستان تا دره رودخانه بشار گسترده شده‌است و دامنه‌های شمالی به دره رودخانه ماربر متصل می‌گردد و دامنه‌های غربی به رودخانه خرسان و دامنه‌های شرقی به رود مهریان و سرچشمه‌های رود ماربر و راه اتومبیل رو اردکان به یاسوج و مناطق مورسیب، جدول شو و دز کرد منتهی می‌شود. طول این رشته حدود 80 کیلومتر و عرض متوسطی برابر با 15 کیلومتر می‌باشد.

 این کوهستان مرکب از کوه‌های چالدبر، لوکوره، چشمه چاد سینه، میمند، کره، زنگولی، مل، کمر قبله،  تل پیل کنی، وهلی، کاندانه، هجال، آب نهر،  دومازه، چال کلاغ، چشمه نور، بورگولی، تاسک و هشار است که بلندترین قله آن به نام دنا در 35 کیلومتری شمال غربی یاسوج قرار دارد. همچنین معروفترین قله‌های آن‌ عبارتند از حوض دال، سی چرتی، بن رو، ماش، کپیری، برج آسمانی، قاش مستان، مورگل، کردل‌ها، کل خرمن،  زنگولی، قلم، پل سفید و خرسان.

از دامنه‌های شمالی این کوهستان رودخانه‌های ماربر، ریگان، تل گردل و قر و از دامنه‌های جنوبی آن رودهای آب را، بن رو، کهگول، سریس، مهریان و از دامنه‌های شرقی رودهای خاله، کال شور، تیزآب و دزکرد سرچشمه می‌گیرند.

میانگین دمای سالیانه آن بین 5 تا 15 درجه سانتیگراد و میزان بارندگی سالانه آن 600 تا 1200 میلیمتر است و غالبا قله‌های مرتفع آن در تمام مدت سال پوشیده است برف است و از نظر زلزله جزو مناطق نیمه زیان محسوب می‌شود.

منابع

عباس جعفری. گیتاشناسی ایران جلد اول، کوه ها و کوه نامه ایران. تهران: گیتاشناسی، 1384.

علی مقیم. کوهنوردی در ایران. تهران: روزنه، 1385.